Toimin lakimiehenä pääasiassa yritysjärjestelyjen, rahoituksen ja kansainvälisen liikejuridiikan sopimuskysymysten parissa. Puhun myös saksaa, joten avustan suomalaisia yrityksiä, jotka etabloituvat saksan kieliseen Keski-Eurooppaan, sekä avustan mainitulta alueelta peräisin olevia yrityksiä näiden Suomen hankkeissa. Tällä hetkellä projekteja on mm. uusiutuvan energian, micromobility’n, ja puunjalostustusteollisuuden aloilla, mutta taustaa löytyy myös ilmailusta, teleoperoinnista ja logistiikasta.