Olen ratkaisukeskeinen, vahvuuksiin nojaava ja näkökulmia antava johtamisen asiantuntija.
Olen koulutukseltani KTM ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Toimin Johtamisen ja yritysjohtamisen sekä Lähiesimiestyön näyttötutkintojen tutkintovastaavana, kouluttajana sekä johtamisosaamisen kehittämisen ohjaajana.
Olen valmentanut ja kouluttanut 20 vuotta alueen erilaisia työyhteisöjä ja organisaatioita strategisen johtamisen ja visiotyöskentelyn, henkilökohtaisen johtajuuden kehittämisen, työyhteisön osaamisen ja tiimistyöskentelyn teemoilla.
Sparraajana voin tarjota näkökulmia johtamiseen,tavoitteiden selkiyttämiseen, henkilöstön osaamisen ja tiimityön kehittämiseen.