Työskentelen kehitysportfolion hallinnan parissa DNAn yritysliiketoiminnassa.

Hyvin hoidettu kehitysportfolio auttaa selkiyttämään tekemisen prioriteetteja ja ohjaamaan käytettävissä olevia resursseja oikeisiin kohteisiin tasapainoiltaessa strategian toteuttamisen ja päivittäisen toiminnan tukemisen välillä. Onnistumisen edellytyksenä on jatkuva suunnittelu ja mukautuminen yrityksen realiteetteihin sekä muuttuvaan toimintaympäristöön ja ennen kaikkea kyky tehdä perusteltuja päätöksiä.