KTM, MBA, AmO, HHJ, Yrittäjyyden ammattitutkinto, myynnin
kasvu ja sosiaalinen myynti,
digiopetuksen ammattilainen,
motivoivien ja hauskojen,
pelillistettyjen verkkooppimisympäristöjen,
oppimateriaalien sekä
digitaalisten projektien
suunnittelija ja toteuttaja.
Pitkä ja laaja kokemus myynti- ja
vientitehtävistä sekä
toimitusketjun hallinnasta
pakkaustoimialalta.

Kiertotalouden asiantuntija.
Yrityskummi 4 yritykselle.