Hei,Olen kokenut yritysten ja organisaatioiden sparraaja, valmentaja ja konsultti. Minulla on laaja kokemus yhteistyöstä eri toimialoilla olevien yritysten kanssa heidän muutostilanteissaan ja kehittämishaasteissaan. Uskon pitkäkestoiseen kehittämiskumppanuuteen, ja monien asiakkaiden kanssa minulla on vuosia kestänyt yhteistyösuhde. Erityisvahvuuteni ovat strategiaosaamisessa, mutta olen vuosien varrella ollut mukana kehittämässä niin yritysten johtamista ja esimiestyötä, henkilöstöä kuin asiakkuuksien johtamista. Viime vuosina olen tehnyt erityisen paljon töitä organisaatioiden johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Olen myös saanut coaching-koulutuksen. Johdon ja esimiesten coaching on loistava väline muutoshankkeiden toimeenpanon tukena, kun avainhenkilöiden on hahmotettava omaa rooliaan ja fokustaan muutoksen vauhdittajana. Olen saanut palautetta taidostani olla suora ja voimakkaasti haastava, kuitenkin niin, että haastaminen tapahtuu tukien ja kannustaen, yhdessä ratkaisuja etsien. Minulla on natiivi englanninkielen taito, minkä myötä minulla on ollut koko ajan myös kansainvälisiä kehittämishankkeita. Tämä on tarjonnut minulle mahdollisuuden sparrata vuoisen varrelta yli 25 kansallisuutta edustavaa johtaja- ja esimiesjoukkoa Ghanasta Australiaan.

Odotan innolla vuoropuheluamme,kasvupolullanne olevien haasteiden tunnistamista ja avainten löytämistä niiden ratkaisemiseksi.