Olen ratkaisuhakuinen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Muutos ja kehittäminen lähtee ihmisten tunneälykkäästä johtamisesta ja avoimesta dialogista.

Erityisosaamisalueitani ovat ratkaisu- ja arvoperusteinen myynti, asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen kehittäminen, palvelumuotoilu, Lean