Työskentelen Jyväskylän yliopistossa tutkimuskoordinaattorina kemian laitoksella (5/2022 alkaen). Minulla on tutkijatausta, väittelin bio- ja ympäristötieteiden laitokselta 2011 aiheenani vedyn ja metaanin tuotanto peltobiomassasta. ”Välivuosina” yliopistosta olen työskennellyt erilaisissa kehittämistehtävissä, viimeisimmäksi 2016-2022 Keski-Suomen liitossa, missä tehtäviini kuului erilaisia bio- ja kiertotalouden hankkeita ja strategisen tason kehittämistä. Olin 2020 ensimmäistä kertaa mukana Kasvu Openissa, sparraamassa bio- ja kiertotalouden kasvupolulla. Yritysten kanssa keskusteltiin silloin paljon mm. verkostoista, lainsäädännöstä, bio- ja kiertotalouden materiaaleista ja osaamisesta. Nykyisessä työssäni pääsen yhdistämään tutkimusta ja yritysten tarpeita kiertotalouden parissa ja se on erittäin inspiroivaa!