Olen Päivi Junnnila ja toimin kuudetta vuotta koulutuspäällikkänä Rauman kauppakamarissa.

Olen viimeiset kaksikymmentä vuottaollut toteuttamassa yrityslähtäisiäkoulutuksia eri organisaatioiden palveluksessa tai ES-hankkeissa. Tällä hetkellähankin ja järjestän Satakunnassakamarien jäsenyrityksilleajankohtaisia sekä räätäläityjä koulutuksia.

Tehtävä on siis tuottaa alueelle asiantuntevaa ja laadukasta koulutusta yritysten täsmätarpeisiin.