Päivi Juolahti johtaa Fazer-konsernin tutkimus- ja innovaatioyksikköä nimeltä Fazer Lab. Fazer Lab on poikkitieteellinen tiimi koostuen tutkimuksen, liiketoiminnankehityksen ja avoimen innovaation asiantuntijoista. Yksikön tavoite on luoda uutta tietoutta ja innovaatioita, jotka uudistavat Fazeria. Päivi vetää myös merkittävää tutkimus- ja liiketoiminnankehitysohjelmaa nimeltä Fazer Brainhow. Ohjelma luo uutta tieteeseen perustuvaa ymmärrystä ravinnon, unen, palautumisen ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta kognitiiviseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Tähän ymmärrykseen perustuen Fazer pyrkii luomaan uusia tuote- ja palveluinnovaatioita yhdessä kumppaneiden kanssa jatkuvasti kasvavassa ekosysteemissämme.