Olen työskennellyt yritysverotukseen liittyvissä tehtävissä vuodesta 2005 lähtien ja KPMG:n palveluksessa yritysverotuksen asiantuntijana vuodesta 2010 lähtien. Toimin myös KPMG:n Lahden toimiston johtajana.

Työskentelen erityisesti omistajavetoisten perhe- ja kasvuyritysten sekä näiden omistajien yleisten verotukseen liittyvien tehtävien ohella muun muassa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien, yritysjärjestelyjen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten verosuunnitteluun sekä käytännön toteuttamiseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Lisäksi tehtäviini kuuluvat läheisesti yritysten avustaminen veroriidoissa säännönmukaisen verotuksen yhteydessä ja verovalitusprosesseissa aina korkeinta hallinto-oikeutta myöden.

Asiakaskunnassa toimin konsultoivalla työotteella ja proaktiivisella asenteella, ja hyödynnän aktiivisesti KPMG:n laajaa palveluvalikoimaa asiakkaideni tarpeiden mukaisesti. Käyn myös luennoimassa erilaisten koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksien yhteydessä.