Henkilöstökoulutus Reduko Oy:n omistaja ja kouluttaja yli kaksikymmentä vuotta. Aemmin toiminut puuteollisuuden kotimaanmyynnin- ja markkinoinninjohtotehtävissä sekä välillä maalaispankin toimitusjohtajana kolme vuotta, josta kutsuttuna takaisin puuteollisuuden palvelukseen. Tällä hetkellä toimintavanmukaisen henkilöstökoulutuksen lisäksi useiden yritysten ja yhteisöiden rekrytointi ja hallitustyöskentelyssä.

Toimintani käsittää lähinnä yritystenstrategia, markkinointi, tavoiteasetanta, ajankäyttö ja joukkuepeli alueisiin keskittyviä aiheita.