Sparraan ja koulutan niin pk-yrityksiä kuin julkista sektoria tietoturvan, tietosuojan, kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan alueilla. https://www.tikkasec.fi.
Vahvaa osaamista minulta löytyy niin GDPR:n kuin ISO27001 standardin kautta tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen, riskienhallintaan ja kouluttamiseen. Toimialoina erityisesti terveydenhuolto, rakentaminen & remontointi, ICT.