Minulla on kokemusta verotuksesta yli 15 vuoden ajalta erityisesti arvonlisäverotuksen osalta ja eri näkökulmista niin yksityisen sektorin kuin Verohallinnonkin puolelta.

Tällä hetkellä avustan erilaisia yrityksiä ja yrittäjiä monipuolisesti erilaisilta toimialoilta, samoin kuten myös julkisia toimijoita (kunnat, kaupungit, näihin liitännäiset yhtiöt, hyvinvointialueet) sekä yhdistyksiä ja säätiöitä – joiden verotuskysymykset ovat yksi mielenkiinnon kohteistani.

Vapaa-aika menee pitkälti urheilun parissa joko itse harrastaen, lasten harrastuksissa tai penkkiurheillen ja kelta-mustia Savon värejä kannattaen.

Koulutustaustani on hallintotieteiden maisterin tutkinto Joensuun yliopistosta pääaineena vero-oikeus ja sivuaineina liiketaloustiede, siviilioikeus, hallinto-oikeus ja yleiset oikeusjärjestysopinnot.

Osaamisalueet