Työskentelen Keskinäisessä Työeläkevakuutusyhtiö Varmassa myynnin ja asiakkuuksien parissa, vastaten Varman pääkaupunkiseudun keskisuurista asiakkuuksista. Urallani olen työskennellyt laaja-alaisesti työterveyden, työkykyjohtamisen, myynnin sekä asiakkuuksien hallinnan ja kehittämisen parissa. Esimies- ja johtamistyötä olen tehnyt vuosien ajan ja uskonkin vahvasti siihen, että hyvin toimiva johtajuus tarjoaa vahvan perustan yritysten onnistumiselle. Henkilökohtaisesti nautin toisten sparraamisesta ja oivalluttamisesta. Usein asioiden ja prosessien tarkastelu useammalta kantilta tarjoaa innostavia ja mukaansa tempaavia ahaa-elämyksiä, jotka jalostuvat herkästi tekemisen kärkiteemoiksi. Omassa työssäni olen aina pitänyt asiakaslähtöisyyden yhtenä keskeisimpänä teemana ja tästä teemasta aion haastaa myös myllärin roolissani.