Olen asiakaslähtäisen suunnittelun asiantuntija. Olen erikoistunut asiakastarpeiden kartoittamiseen sekä yhteissuunnittelun menetelmiin. Syvällisen asiakasymmärryksen kerääminen ja kiteyttäminen sekä tiedon hyädyntäminen palveluiden tai tuotteiden kehittämiseksi on intohimoni.
Ydinosaamiseni ja kokemukseni:
– Käyttäjälähtäinen suunnittelu ja -konseptointi
– Syvällisen asiakasymmärryksen kartoitus ja kiteyttäminen
– Palvelumuotoilun menetelmät ja prosessiosaaminen
– Käytettävyys- ja käyttäjätutkimukset
– Palveluiden mallintaminen
– Nopeat kokeilut ja muotoilusprintit