”Liiketoiminnan moniottelija, uudistaja, kestävän kasvun realisoija ja kasvustrategioiden toteuttaja”

Vankka kokemus liiketoiminnan uudistajana, muotoilijana ja kasvun rakentajana. Kokenut muutosjohtamisen, organisaatiokulttuurin,
tulevaisuuden osaamisen ja johtamiskäytänteiden
mahdollistaja ja puolestapuhuja.

RIIKAN SUPERVOIMAT
Uuden ajattelun ja toiminnan oivalluttaja menestyvän bisneksen muuttorina.
Vankka bisnesosaaminen.
Visionäärinen positiivisen muutoksen läpiviejä
Monialainen asioiden, ihmisten ja näkemysten yhdistäjä.