Työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa Kestävän kiertotalouden ohjelman johtajana. Taustani on tuotteiden ja palveluiden kestävyysvaikutusten arvioinnissa, erityisesti ympäristövaikutusten arvioinnissa. Olemme kehittäneet yrityksille sopivaa nopeaa elinkaariklinikkamenetelmää sekä kiertotalousliiketoimintamallien ympäristöhyötyjen arviointimenetelmää. Näiden työkalujen avulla yritys voi selkeyttää liiketoimintakonseptiaan ja miettiä, mitä (ympäristö)arvoa se tuottaa eri sidosryhmille. Tämä auttaayrityksiä kehitystyössään ja miettiessään markkinoitaan.