Profiili: Ristolla on pitkä ja syvällinen kokemus coaching-, strategia-, liiketoiminnan-, muutos- ja johtamisen kehittämisen hankkeista myös kansainvälisesti sekä myös henkilökohtaista kokemusta vaativista esimiestehtävistä muutoksen keskellä. Risto on konsultoinut ja toteuttanut suuria hankkeita myös innovaatioiden johtamisen, liiketoimintaprosessien, osaamisen kehittämisen ja strategisen johtamisen alueilla sekä koko henkilöstön elinkaaren kaikilla alueilla rekrytoinnista esimiesvalmennuksiin ja uravalmennuksista uudelleensijoittamiseen. Riston pääasiallinen toimintaympäristö keskittyy suurten ja pk-yritysten konsultointiin, mutta toimii myös kolmannen sektorin ja julkisen sektorin hankkeissa konsulttina, coachina ja valmentajana. Risto on monipuolinen ja lämminsydäminen mutta samalla jämäkkä ja innostava coach ja johdon konsultti. Riston intohimot liittyvät organisaatioiden johtamisen, innovaatioiden ja työyhteisöjen määrätietoiseen kehittämiseen. Risto tuntee useita eri muuttujia tehokkaan ja toimivan työyhteisön saavuttamiseksi. Risto on ihmiseen uskova, arvokeskeinen, rohkea ja luotettava ja hänen toimintaotteensa on intensiivinen, asiakaskeskeinen, tuloksiin pyrkivä, tavoitteellinen ja kehittämisorientoitunut. Riston asiakkaat näkevät hänet laajana ajattelijana, tarkkana havainnoitsijana, innovatiivisena kokeilijana, erittäin joustavana ja resilienttinä sekä eettisesti tinkimättömänä. Riston empaattisen lämmin, ihmisläheinen ja inspiroiva konsultointi ja coachaus näkyy kestävään muutokseen pyrkivänä, rohkaisevana ja voimavarakeskeisenä toimintana. Hän näkee ihmisissä aina potentiaalin ja vahvuudet ja hänen tunneälykäs, huumorintajuinen ja kypsä maailmankuvansa luo luottamusta vuorovaikutukseen. Kokemus: Risto on toiminut usean vuoden ajan suuressa ICT -yrityksessä esimiehenä ja laajojen toiminnanmuutosohjelmien ja strategisten projektien johtajana. Risto on johtanut ja toteuttanut 25 -vuotisella urallaan mm. innovaatio-ohjelmia, suurten kaupunkien konsultointia ja 360 -arvioinnin valmennuksia, yritysten liiketoimintasuunnitelmia, suuren liiton palveluiden tuotteistamista, useiden kansainvälisten ja kotimaisten yrityksien 360 -palautteita, strategioita, HRD -kehittämisohjelmia, työyhteisötutkimuksia, fuusiovalmennuksia ja business coachingia. Myös asiakaspalveluprosessien ja asiakkuuksien kehittäminen ovat Riston ydinosaamista. Koulutus ja kurssit: Kauppatieteiden maisteri, KTM. Vankka kansainvälinen ja suomalainen kurssitus sekä akkreditoitu coaching -koulutus: kansainvälisesti sertifioitu ICF Associate Certified Coach (ACC), Sertifioitu Business Coach (CBC), CareerStorm -uravalmentaja ja henkilöarvioinnin WOPI -valmentaja, Tiimi- ja ryhmäcoaching diplomi, Mentorcoaching, Integral coaching, TKK:n Radikaalit Innovaatiot. Kansainvälisten ja suurten suomalaisten konsulttitalojen sisäiset koulutukset. Esimies- ja fasilitointivalmennukset, NLP, Projektikoulutukset, Tuotteistuskoulutus.