Olen Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja ja tunnen paljon erikokoisia yrityksiä. Olen aiemmin edustanut myös bioteollisuutta ja nähnyt silloin myös pääomasijoitusmarkkinan syntymisen Suomeen. Olen suorittanut HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) tutkinnon ja tutustunut tästäkin näkökulmasta yrityksen hallitustyöskentelyyn ja johtamiseen. Viestinnästä olen aina ollut kiinnostunut. Se on tärkeä keino tunnettuuden ja brändin rakentamisen kannalta. Viestinnän avulla voi myös kertoa ratkaisun vaikuttavuudesta. Kasvun osalta yhteistyökumppaneiden hankinta on tärkeää. Harva ratkaiseeyksin ongelmia. Vientikin onnistuu paremmin suurempina kokonaisuuksina. Tervydenhuollossa markkinoille pääsyn varmistaa säädösasioiden haltuunotto.