Olen Samuli Saviala, EMU Growth Partnersin yrittäjä ja toimitusjohtaja. Minulla on sekä omakohtaisesti että kumppanina kerrytettyä kokemusta kasvun johtamisesta .

Annettavaa minulle on mm. seuraavista aiheista: kassavirtaennustus, skenaariot, elinkaariajattelu, SaaS-kasvu, ansaintamallit, kansainvälistyminen, työntekijäkokemus, kulttuuri- ja arvojohtaminen, johtamisjärjestelmät ja asiantuntijaorganisaation skaalaus.

Ulkoistetun CFO:n roolissa sparraan yrittäjiä mielelläni siitä, miten talouteen liittyviä mahdollisuuksia ja sudenkuoppia on hyvä tiedostaa, ja miten niihin voi valmistautua. Työni kautta kasvun haasteita ja mahdollisuuksia on pyöritelty numeroiden muodossa vuosien varrella hyvinkin eri tilanteissa, olosuhteissa, roolissa ja problematiikalla. Olen nähnyt sparraajan roolista Suomen hienoimpia kasvuyritystarinoita ja haluan myös jatkossa auttaa yrittäjiä navigoimaan oman ydinosaamisensa ulkopuolella kannattavan kasvun ylläpitämiseksi

Kasvuyrittäjänä puolestaan kokemusta on kertynyt asiantuntijaorganisaation liikevaihdon kasvattamista 42%:n vauhdilla. Kautta EMUn tarinan meidän tekemisen keskiössä ovat olleet agiilius, kulttuuri, asiakaskeskeisyys ja ihmiset. Näiden ylläpitämiseksi on tehty vuosien varrella paljon työtä ja päätöksiä. Kasvun myötä olen myös oppinut paljon suuremman yrityksen rakenteiden merkityksestä. Viime vuosina meillä on ollut myllytyksen kohteena mm. sisäisen viestinnän skaalaus, strategiatyön johtaminen, ammattimainen johtamisjärjestelmä ja asiakaskeskeisyyden juurruttaminen asiantuntijaorganisaatioon. Näistä kaikesta sparraan muita yrittäjiä mielelläni.