Olen tekstiilialan ja vähittäiskaupan pitkän linjan ammattilainen.

Vahva kokemukseni ja osaamiseni on liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä, uudistamisessa ja kehittämisessä.

Erityisvahvuuteni on yrityksen sielun ja oleellisten vahvuuksien löytäminen, ymmärtäminen ja niiden käyttäminen suhteellisen kilpailuedun luomisessa sekä kyky ennakoida megatrendejä. Yrityksen vision ja tavoitteiden muotoileminen helposti ymmärrettävään muotoon sekä tiimin motivoiminen ja sitouttaminen niihin ovat toimintani perustana.

Minulla on syvä ymmärrys kuluttajakäyttäytymisestä, asiakaskokemuksen ja uskollisuuden rakentamisesta, osto-, myynti-, hinnoittelu- ja markkinointistrategioista sekä laajoista brändiuudistuksista. Pitkäjänteinen ja moniulotteinen brändin rakennustyö, jossa erityisesti asiantuntemus ja palvelu ovat keskiössä, ovat lähellä sydäntäni.

Olen tehnyt paljon yhteistyötä kansainvälisten brändien kanssa. Muoti, life-style ja brändit, erityisesti kansainväliset high-end -tuotteet ovat minulle erittäin tuttuja. Olen esteetikko, mutta ymmärrän hyvin, mikä on kaupallista ja mikä ei. Minulla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, jossa olen konsultoinut tekstiiliteollisuutta vaatemallistojen rakentamisessa ja tuotekehityksessä.

Olen luova ratkaisunetsijä ja löydän helposti mahdollisuuksia haastavissakin tilanteissa. Parhaimmillani olen tilanteissa, jossa luovuus, osaaminen, merkityksellisyys ja visuaalisuus kohtaavat. Olen tavoiteorientoitunut, mutta käytännönläheinen.

Olen toiminut Ajattaren toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja osa-omistajana vuodesta 1992.
Pitkäaikaisia hallitustehtäviä minulla on ollut/on mm. Ajatar Oy, Fotoyks Oy, Forumin Yrittäjäyhdistys ry.,

Annan mielelläni kokemukseni ja osaamiseni KasvuOpenin käyttöön.