Minullakin on vahva yrittäjätausta, olen toiminut tilitoimistoyrittäjänä lähes 16 vuotta. Vuodesta 2008 olen toiminut erilaisissa yrityspuolen tehtävissä Nordeassa. Tällä hetkellä toimin asiakasvastuullisena johtajana päivittäin yritysasiakkaiden kanssa laajalla rintamalla yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Mm. yrityksen kannattavuuteen, yhtiön vakavaraisuuden kehittämiseen, kassavirran turvaamiseen liittyviä asioita ja tasetehokkuuteen liittyvissä asioissa. Tavoitteena pyrkiä löytämään ratkaisut yrityksen positiiviseen kasvuun ja kehitykseen.