Takanani on yli kaksikymmentä vuotta kansainvälistä osaamista, joista suurin osa on tullut toimittua sellaisista maista käsin kuin Saksa, Sveitsi, Japani ja Kiina.

Erikoisalueekseni on vuosien saatossa muodostunut bioteknologia, terveysteknologia ja lääketeknologia, jossa lähtökohtana on ollut kansainvälinen tuotekehitys, kansainvälistymisprojektit sekä mm. regulaatioympäristön kartoitus, sillä ala on kansainvälisesti tiukkaan säädeltyä.

Työni ydinkysymyksiin kuuluu:
– Kuinka tieteellistä tutkimusta kaupallistetaan kansainvälisesti?
– Miten teknologia kohdistetaan kohdemaahansa?
– Millaisella strategialla kansainvälistymistavoitteet saavutetaan?
– Millaista osaamista yrityksen ydintiimi tarvitsee kansainvälistymisen tueksi?

Vahvin kieleni on Saksa, mutta kanssani voi kommunikoida myös Suomen, Englannin ja Japanin kielillä 😉