Autan päivittäisessä työssäni PK – yrityksiä kasvamaan ja poistamaan kasvun esteitä. Sparraan erityisesti kasvun strategioita, markkinointia, kumppanuuksia ja asiakkuuksia, aina koko liiketoimintakonseptin ja kilpailuedun toimivuus huomioiden. Valmentanut 800 pk-yritystä eri toimialoilta pidemmissä kehittämisohjelmissa, hyvä kokonaisnäkemys yrityksen kehittämisen mahdollisuuksiin ja kipukohtiin.