Tietotekniikkakonsultointia alati muuttuvassa IT-maailmassa.
Erittäin pitkä ja monipuolinen kokemus palvelinten ja konesalien rakentamisesta sekä ylläpidosta antaa minulle hyvät lähtökohdat toimittaa laadukkaita infrastruktuuri palveluita. Korkean käytettävyyden järjestelmät ja katastrofiin varautuminen, ovat keskeisessä osassa palvelua. Kaikkeen on mahdollista varautua, mutta onko se taloudellisesti kannattavaa?