Autan tunnistamaan liiketoimintanne ja ratkaisuidenne ainutlaatuisimmat piirteet ja etsimään tehokkaimmat tavat suojata ne. Varmistetaan, että henkisen työnne tulokset eivät valu vääriin käsiin ja hyöty omasta kehitystyöstänne jää yritykseenne. Suojaamalla yksinoikeudet esimerkiksi teknologiaan, brändiin ja muotoiluun sekä huolehtimalla sopimusasiat kuntoon yrityksenne voi vakuuttaa rahoittajat ja varmistaa selustansa neuvotteluissa niin paikallisten kuin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Näin voitte tukea yrityksenne jatkuvuutta ja kasvua. Neuvon myös, koska IPR-asiat kannattaa ottaa huomioon, miten yritys voi varmistaa, ettei sen oma toiminta loukkaa muiden patentteja, tavaramerkkejä tai muita yksinoikeuksia, ja miten omia oikeuksia voi puolustaa.

Olen eurooppapatenttiasiamies ja minulla on IPR-alan laaja-alaista kokemusta vuodesta 2008. Tätä ennen työskentelin erilaisissa laadunhallinta-, projektinhallinta- ja toiminnankehitystehtävissä. Teen työtä niin yksittäisten keksijöiden, pienten yritysten kuin kansainvälisten suuryritystenkin kanssa ja autan mielelläni sekä yksittäisissä kysymyksissä että laajoissa IPR-hankkeissa. Aineettomat oikeudet voivat olla arvokkainta, mitä kasvuyrityksellä on.

Boco IP:lle siirryin vuonna 2021. Boco IP on aineettoman omaisuuden hallintaan erikoistunut patenttitoimisto, joka on perustettu vuonna 1928. Boco IP:n tavoitteena on tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä maksimoida asiakkaiden immateriaalioikeuksien arvo.