Olen koko työurani tehnyt töitä yrityskohtaisten kansainvälistymisprojektien parissa. Vuosien varrella minulle on syntynyt kattava käsitys, miten aloittaa ja toteuttaa käytännössä liiketoiminnan laajentaminen kv.markkinolle. Nykyisin toimin projekteista vastaavana partnerina kansainvälisen liiketoiminnan kumppaniyrityksessä Export Maker Oy, joka tarjoaa asiakkailleen käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Olen ollut toteuttamassa yli 600 vientiprojektia reiluun 30 markkina-alueelle: Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltiassa, IVY-maissa, Euroopassa, Kiinan sekä Lähi-Idän markkinoilla.

Työssäni haastan itseni jatkuvasti kehittymään ja oppimaan uusia asioita. Yrityksen dynaamisen tiimin lisäksi toimin alati yhteistyössä kansainvälisen kumppaniverkostomme kanssa toteuttaen erilaajuisia asiakasprojekteja, jotka kaikki ovat hyvin erilaisia asiakastarpeisiin räätälöityjä. Yrityskohtaisen asiakastyön lisäksi pidän myöskansainväliseen kauppaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Olen osakkaana myös yrityksissä Medical Nord Oy ja Export Maker Trading, jossa harjoitetaan vienti- ja tuontitoimintaa.
Erityisosaamisalueitani ovat mm. kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen, kaupan käytänteet, kansainvälisen kaupan erityispiirteet sekä liiketoimintakulttuuri. Toiminpuheenjohtajana Keski-Suomen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnassa, sekä hallituksen jäsenenä Keski-Suomen kauppakamarin hallituksessa ja Kasvu Open Oy:ssä.