Toimin kiertotalouden ja kestävien julkisten hankintojen asiantuntijana kestävän kehityksen yhtiössä Motivassa.
Bio- ja kiertotalouden yritysten kasvun ja viennin tukeminen on tullut minulle tutuksi Business Finlandin ohjelmakoordinaattorina toimiessa. Teen paljon yhteistyötä yritysten kanssa, joiden liiketoiminta ja ratkaisut liittyvät erilaisten ympäristöhaasteiden tai vastuullisuuskysymysten ratkomiseen.

Kehitämme Motivassa vastuullisuuskriteereitä julkisiin hankintoihin. Siksi tunnen erityisesti julkisen sektorin tarpeita erilaisille kiertotaloutta tai vähähiilistyyttä tai kestävää ruokajärjestelmää vauhdittaville ratkaisuille.
Usein tällaisia ratkaisuja suositaan hankinnoissa siksi, että niiden avulla voidaan saavuttaa organisaation vastuullisuustavoitteet. Siksi onkin hyödyllistä tuntea, millaisia asioita hankkijat näissä ratkaisuissa arvostavat tai miten he edellyttävät yrityksiltä vastuullisuuden todentamista.

Olen myös itse ollut kehittämässä ja testaamassa kaupallista ratkaisua kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Olen toiminut myös pitkään viestinnän ja markkininnin tehtävissä.