Markkinoinnin asiantuntijana autan yrityksiä löytämään oikeat markkinointikanavat ja -keinot myynnin kasvattamiseksi. Toimivat markkinointi- ja myyntisuunnitelmat rakennetaankin vastaamaan digitalisoituneita ostopolkuja sekä ostajia. Vahvuuksieni joukossa korostuu haluni tuoda markkinointi ja myynti lähemmäs toisiaan, sillä uskon vakaasti, että näiden saumaton yhteistyö on yksi menestyksekkään liiketoiminnan avaimista. Uusasiakashankinnan tehostaminen ja laadukkaiden myyntiliidien luominen ovat tyypillisiä haasteita, joita ratkon päivätyössäni asiakasyritysten kanssa. Työkokemusta on kertynyt laajasti niin myynnin, kuin markkinoinnin ja mainonnankin parista.