Olen toiminut tveysteknlogian toimialan haastavissa asiantuntijatehtävissä 25- vuotta. Omistamani yritys USBIMED tarjoaa rajapintaosaamista terveysteknologian toimialan yrityksille sekä terveydenhuollon digitalisaation tueksi: Lääkinnällisten laitteiden (mukaan lukien ohjelmistot) viranomaisvaatimusten tunnistaminen ja merkityksen ymmärtäminen osana yrityksen strategiaa, tiimin osaamisvaatimuksia, tuotekehitystä, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Käytettävyysvaatimukset ja käytettävyyden huomioon ottamisen merkitys viranomaissääntelyn sekä markkinoilla menestymisen kannalta katsoen. Asiakastarpeen ja käyttäjätarpeen tunnistaminen – syvällinen oivaltaminen ja oikeat lähestymistavat tarpeen / liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseksi on tie menestykseen toimialalla.