Olen toiminut terveysteknologian ja digiterveyden haastavissa asiantuntijatehtävissä yli 27 vuotta. Omistamani yritys USBIMED tarjoaa asiantuntijapalveluita terveysteknologian toimialan yrityksille, terveydenhuollon yksiköille sekä toimialaan liittyville tutkimus-ja kehittämishankkeille: Lääkinnällisten laitteiden (mukaan lukien ohjelmistot) viranomaisvaatimusten tunnistaminen ja merkityksen ymmärtäminen osana yrityksen strategiaa, tiimin osaamisvaatimuksia, tuotekehitystä, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Käytettävyysvaatimukset ja käytettävyyden huomioon ottamisen merkitys viranomaissääntelyn sekä markkinoilla menestymisen kannalta katsoen. Asiakastarpeen ja käyttäjätarpeen tunnistaminen – syvällinen oivaltaminen ja oikeat lähestymistavat tarpeen / liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseksi on tie menestykseen toimialalla.