Toimin Nordeassa minulle nimettyjen yritysasiakkaiden asiakasvastuullisena yhteyshenkilönä. Tavoitteeni on hakea asiakkaitteni kanssa heille parhaiten soveltuvia palveluja mm. rahoitusratkaisuja kulloiseenkin yrityksen kehityskaareen. Lisäksi keskustelemme usein yrityksen elinkaaresta, tavoitteista, uusista hankkeista ja haasteista. Myös omistajien omat suunnitelmat yrityksen suhteen ovat merkittävästi esillä (onko esim. yrityksen myynti / sukupolvenvaihto ajankohtainen tai sille suunnitelma). Täten myös myös yrittäjän omat henkilöturvaratkaisut tai henkilöstön sitouttamisratkaisut tulevat esille. Mikä voisi olla kiinnostavampaa työtä!