Työkokemus: Palveluliiketoiminnan osaamista, projektijohtamista ja johtoryhmätyöskentelyä. Markkinointia, myyntityötä ja asiakaspalveluorganisaatioiden johtamista kumppanuuksia ja yritystysten liiketoiminnan kehittämistä johtoryhmätyöskentelyn kautta.
Osaamisalueet: Muutosjohtaminen ja implementointi, strategiaprosessit, mentorointi, asiakaspalvelun kehittäminen, toiminnan tehostaminen, rahoituskelpoisuuden evaluointi, innovaatioprosessit, johtajuus ja johtaminen
Toimialakokemus: Majoitus- ja ravintola-ala, järjestötoiminta, tukkukauppa, vähittäiskauppa, suoramarkkinointi, kustannustoiminta, verkkokauppa, asiakaspalveluorganisaatiot.