Monipuolinen taustani on mahdollistanut, että minulla on valmius toimia monilla eritoimialoilla ja eri rooleissa. Toimintaani ohjaa pyrkimys löytämään oikein mitoitettuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Olen toiminut niin yrittäjänä, kehityspäällikkönä kuin johtotehtävissä usealla eri toimialalla kuluttajatuotteiden maahantuonnista sosiaalialanpalveluihin.

Vakuutusalalla olen työskennellyt yli 10 vuotta ensin vakuutusyhtiölle ja sittemmin vakuutusmeklarina. Vakuutusmeklarina kokemusta on useilta toimialoilta esim. rakennus-, palvelu-, ICT-toimialoilta ja teollisuudesta sekä sosiaalialanta.

Vakuuttaminen on osa riskienhallinnankeinovalikoimaa, mutta kaikkea ei voi eikä aina kannata vakuuttaa. Pyrin esittämään asiat helposti ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti, jotta yritys löytää sen hetkiseen tilanteeseen sopivimman ratkaisun ja mahdolliset tulevat muutostarpeet.