Olen kokenut B2B -yritysten strategioiden, tuote/palveluliiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen asiantuntija. Minulla on pitkä, yli 20 vuoden kokemus suomalaisten erikokoisten ja eri kasvuvaiheessa olevien yritysten kanssa toimimisesta.

Erityisosaamistani on asiakas- ja markkinalähtöinen liiketoiminnan kehitys. Asiakkaat ja heille tuotetun arvon ymmärtäminen on kaiken lähtöpiste niin strategian kehityksessä, palvelu/tuotekehityksessä, kuin uusille markkinoille menossa. Lean- ja muotoiluajattelun mukaisesti kehitystä tehdään vaiheittain, kokeillen ja koko ajan oppien.

Omaan laajan liiketoiminnallisen kokemuksen ja ymmärryksen. Monipuoliset työtehtävät Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ovat mahdollistaneet kokemuksen useista markkinoista ja toimialoista, aidosti globaalin näkemyksen sekä ymmärryksen eri liiketoimintakulttuureista. Johdin mm. 4 vuotta Business Finlandin toimintaa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja tunnen suomalaisen innovaatioekosysteemin ja julkiset rahoituskanavat erinomaisesti.

Missionani on osaltani mahdollistaa suomalaisten yritysten menestys kansainvälisillä markkinoilla ja siten luoda kasvua yrityksille, yrittäjille ja Suomelle. Yhteistyötä teen aina avoimin mielin, valmentaen, rakentavasti kysyen ja osana tiimiä.