Toimin tällä hetkellä Kanta-Hämeen Team Finland kasvu – ja kansainvälistymiskoordinaattorina.

Edistän julkisten Team Finland- toimijoiden ja alueen sidosryhmien yhteistyötä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Palvelumme kattavat vienninedistämispalveluihin kuuluvia asioita, kuten mm. kansainvälistymisneuvontaa, kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevia palveluita, kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistäviä palveluita, kansainvälistymistä edistäviä rahoituspalveluja (ELY, Business Finland, Finnvera) sekä tietoa ja neuvontaa vientikohdemarkkinoista, toimintaympäristöistä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista.