Toimin Kanta-Hämeen Team Finland kasvu – ja kansainvälistymiskoordinattorina, missä tehtävänkuvaani kuuluu yritysten kehittämisrahoitukseen ja yritysneuvontaan kuuluvia asioita, erityisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen.

Tehtävänkuvani kattaa kaikkien julkista rahoitusta tarjoavien organisaatioiden rahoitusneuvonnan ja niihin ohjaamisennäissä teemoissa.

Täten voin edistää Team Finland -toimintamallia, mikä tarjoaa yrityksille yksinkertaisen kanavan julkisen rahoituksen pariin pääsemiseksi.

Yritystuet ovat erinomainen tapa tukea yrityksesi kasvua ja kehittymistä projektirahoituksen kautta oli yritystoimintasi sitten vasta alussa tai jo pidemmällä. Julkisten tukien kautta voidaan rahoittaa yrityksen kasvua monella eri tavalla.

TF-koordinaattorin tehtävässä toimin tiiviissä yhteistyössä myös maakunnan kehitysyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kuten kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen sekä oppilaitostoimijoiden kanssa.

Olen vahvasti tukemassa myös yrityksille kohdennettujen neuvonta -ja yhteiskuntasuhdepalvelujen saavuttamista.

Omaa rooliani voisi kuvailla viestinviejäksiTeam Finlandin ja maakunnan/yritysten välillä. Olen myös mukana maakunnan elinkeinotoiminnan strategisessa suunnittelussa eri alueilla ja edistän aktiivista yhteistyötä ja yhteydenpitoa kaikkien Team Finland-toimijoiden välillä.

Aiempi taustani liittyy vahvasti sekä elinkeinoyhtiötoimintaan (erityisesti bio- ja kiertotalouden alueilla) sekä yliopistolliseen täydennyskoulutukseen (pääpaino yritysten tarpeisiin kohdennetuissa koulutuksissa) ja yrityselämässä mm. myyntiin, markkinointii ja viestintään. Olen myös tehnyt pitkään erilaisia työtehtäviä Kiina -kontekstissa.