Toimin tällä hetkellä Kanta-Hämeen Team Finland kasvu – ja kansainvälistymiskoordinaattorina.

Edistän julkisten Team Finland- toimijoiden ja alueen sidosryhmien yhteistyötä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Palvelumme kattavat vienninedistämispalveluihin kuuluvia asioita, kuten mm. kansainvälistymisneuvontaa, kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevia palveluita, kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistäviä palveluita, kansainvälistymistä edistäviä rahoituspalveluja (ELY, Business Finland, Finnvera) sekä tietoa ja neuvontaa vientikohdemarkkinoista, toimintaympäristöistä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista.

Neuvomme yrityksiä kasvun ja kansainvälistyn tiellä etsimällä seuraavat jatkoaskeleet Team Finland- verkoston palveluista.