Olen asiakassuhteiden ja asiakaskokemuksen rakentamisen ammattilainen. Erityisesti parempien/tuloksellisten asiakassuhteiden avulla liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osaaja ja valmentaja.

Liiketoiminnan kehittämisratkaisujeni perustana on oma vahva osaamiseni ja kokemukseni kuluttaja-asiakkaiden asiakkuuksien hallinnasta ja asiakas- ja myyntityön kehittämisestä.
– Minulta saa monipuolisia ja käytännönläheisiä asiakaskokemuksen ja asiakassuhteiden kehittämisratkaisuja ja uusia ideoita.
– kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti myynnin kasvua ylivoimaisen asiakaskokemuksen avulla etsivät ja asiakastyytyväisyydestä kilpailuetua tavoittelevat pk-yritykset.
– minulta löytyy ratkaisuja asiakassuhteen kaikkiin eri vaiheisiin: uusasiakashankinnasta aidon asiakasvuorovaikutuksen avulla tapahtuvaan liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen.

Tarjoan sparrausapua, kun yritys haluaa
– panostaa asiakassuhteisiinsa
– kasvattaa tunnettuuttaan
– lisätä asiakasmääriä halutuissa kohderyhmissä
– sitouttaa asiakkaitaan yrityksen tuotteisiin ja palveluihin
– päästä aitoon vuorovaikutukseen haluttujen asiakasryhmien kanssa
– kehittää ainutlaatuisia asiakaskokemuksia ja parantaa asiakaspalveluprosessiaan
– innostaa ja kehittää henkilökuntaansa asiakas- ja myyntityössä

Sparraan erityisen mielelläni:
– yrityksenne asiakaslähtöistä, kohdistettua markkinointia ja asiakasviestintää sekä yrityksenne asiakasprosessien kehitystyötä
ja annan ideoita, miten valmentaa ja innostaa henkilökuntaa asiakas- ja myyntityössä.

Asiakaslupaukseni on:
Enemmän iloa asiakkuuksista #asiakkaalle#myyntihenkilöstölle#yritykselle/yrittäjälle.