Liiketoiminnan ammattilainen, jolla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus palveluliiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Olen saanut johtaa aktiivisesti operatiivista toimintaa ja kehittää mm. asiakaskokemusta, sisäisiä prosesseja, myyntiä sekä asiakaspalvelua eri kanavissa.

Kokemusta ja tulosta löytyy teleoperaattori-, vakuutus-, myynti- ja markkinointipalveluista. Vuosien varrella minusta on kehittynyt inhimillinen ja nykyaikainen johtaja, valmentava esimies sekä analyyttinen johtoryhmän jäsen, joka osaa suunnitella ja vetää isojakin muutoksia läpi koko organisaatiossa.

Ydinosaaminen

● Liiketoiminnan johtaminen ja liiketoimintastrategioiden rakentaminen
● Yli 15 vuotta esimieskokemusta myyjille ja asiantuntijoille.
● Liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen; toimintamallit ja prosessit kuntoon
● B2B -myynnin kehittäminen: rekrytointi, kouluttaminen, dataohjattavuus, segmentointi, liidihankinta, uusasiakashankinta, automaatio, asiakashallinta ja ristiinmyynti sekä monikanavainen myynti- ja asiakaspalvelu
● Organisaation muutosjohtaminen tappiollisesta positiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi
● Asiakas- ja työntekijäkokemuksen analysointi ja strateginen kehittäminen
● Kumppanisuhdetoiminnan rakentaminen ja kehittäminen
● Telealan liiketoiminta, tuotteet ja palvelut
● Liiketoiminnan kehittäminen johtoryhmä- ja hallitustyössä