Hei,Olen tehnyt yli 30 vuoden työhistorian aikana operatiivisia päällikkö- ja johtajatasontyötehtäviäni onnistuneesti tulosvastuulla (mm. myynti, yleisjohto)japääsääntöisesti itsenäisesti organisationhenkilöstöä ja johtamisjärjestelmiä sekä asiakasyhteistyötä + myyntiäkehittäen. Toimialojani ovat olleet: kauppa, palvelut, koneenrakennus/valmistus ja vientikauppa. Sidosryhmäni on hyvin heterogeeninen, mkäkoostuumonien eri toimialojen ja järjestötoimien/harrastusten osaajista, päättäjistä (paikalliset + valtakunnalliset)ja ammattilaisista.

Minua kiinnostaa organisaatioissa (PKS-taso) soveltuville toimialoille, joissa halutaan panostaa hallitustyön sekäperusstrategian luonnin/jalkautuksen jatalousinformaation ymmärtämisen lisäksi, esim. senior advisor-tyyppinen sparraus sopii myös ao. aihepiireihin:- uusasiakashankinnan ja tai myynnin uudelleenjärjestelyt sekä focus oikeaan potentiaaliin- vientiasiat. Mihin ja miksi sekä panos-tuotos- alihankinnasta siirtyminen kokonaan tai osin omiin tuotteisiin -> perusrahavirtojen ja tuloksellisuuden parannukset- johtamisjärjestelmän sekä jory-prosessien luominen myös pks-yrityksille -> niiden jalkautus ja ymmärtäminen kun haetaan ulospääsy tulipalojen sammutus strategiasta -> johtamisjärjestelmän suunnitelmalliseen tulosorientaatioon- uusi suunta – innovatiivisuuden lisäykset – uudet tuotteet – liiketoiminnan skaalaukset- toimialamuutokset tai sukupolvenvaihdokset tai myyntikuntoon laitot- synergia / yhteenliittymiset / kumppanuudetMielenkiintoista, tuloksekasta ja rakentavaa yhteistyöstä,T. Vesa Numminen