Business rullaa, minä en!

Työtä missä paikassa tahansa, aina kiinni työvälineissä, tavoitettavuus 24/7. Nämä asiat toistuvat usein, kun puhutaan tämän hetken työelämästä ja sen muutoksesta. Kohdatessani pk-yritysten johtajia jaksamisen teema toistuu usein.

Olen vahvasti sitä mieltä, että liiketoiminta ei voi rullata optimaalisella tavalla, jos yrityksen johdon työkyvyssä on haasteita.

Strategia, johtaminen ja yrityskulttuuri ovat koko yrityksen asia. Toimitusjohtajan vastuulle kuuluu pienessä yrityksessä tehtäviä laidasta laitaan ja myös koko yrityksen jatkuvuuden varmistaminen. 

Ei se elämä kuitenkaan aina ole helppoa: uutta pitäisi luoda, kaikki pitäisi pitää tyytyväisenä ja johtajuudelta vaaditaan yhä enemmän ja enemmän. Mutta kuka pitäisi huolta toimitusjohtajasta? Miten toimitusjohtajaa johdetaan ja kuka varmistaa hänen jaksamisen ääritilanteissa? On tutkittu, että johdon toiminta selittää suuren osan organisaation ilmapiiristä. Johtajan jaksaminen välittyy siis henkilöstölle nopeasti.

Aihetta ei pidä vähätellä. Suomessa on kymmeniä tuhansia pienyrityksiä ja näiden liiketoiminnan menestyksen merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on suuri niin kasvun kuin työllistävyyden näkökulmasta. 

Kun tunnistat toimitusjohtajana, että liiketoimintamalli on kunnossa ja kaikki pyörii, mutta itse et tunnu jaksavan, niin älä pelkää hakea tukea ja apua liiketoimintasi kasvuun. Usein avainhenkilö ja vastuunkantaja löytyy jo olemassa olevista joukoista tarpeen mukaan. Näin saat varmasti annettua pitkällä jänteellä enemmän myös itsestäsi ja yrityksesi menestyy jatkossakin.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja osata yksin.