Kasvun trendit

Katsaus kotimaisiin kasvuyrityksiin

Kasvun trendit 2023

Kasvun trendit on Kasvu Openin ja Kasvuryhmän julkaisu. Kasvun trendit avaa alle miljardin liikevaihtoa tekevien kotimaisten mikro-, pk ja midcap-yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Kasvuyritykset eivät ole pistämässä kehitys- ja kasvuhanoja kiinni, vaikka turbulentti toimintaympäristö heijastuu koko kasvuyrityskentän toimintaan, kuvaavat Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä ja Kasvuryhmän CTO Jooel Friman kasvuyritysten tulevaisuudensuunnitelmia.

Kasvun trendit 2023 -julkaisu listaa 10 trendiä, joilla yritykset hakevat kasvua.

Kasvun trendit 2022

Vuoden 2022 julkaisusta käy ilmi, että koronapandemia ei ole latistanut suomalaisten pk-yritysten kasvuhaluja. Kasvua haetaan ahnaasti sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla.

Alle 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevissä kasvuyrityksissä myynnin ja markkinoinnin kehitystoimenpiteet nähdään erittäin merkityksellisinä, mutta kasvuyritysten heikko taloustilanne hidastaa kehitystä. 

Yli 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevissä scaleup-yrityksissä myynnin ja markkinoinnin kehitystoimenpiteet sidotaan dataan ja analytiikkaan, jotka tukevat myynti- ja markkinointistrategian seurantaa ja toteutusta. 

Kasvun trendit -julkaisun lähdeaineistona on käytetty Kasvu Openin Kasvuyritysanalyysin kautta saatua yritysdataa sekä Kasvuryhmän vuosikyselyn 2021 tuloksia. Julkaisu sisältää myös asiantuntijakommentit trendeihin sekä kolme yritystarinaa. Asiantuntijakommentit trendeihin ovat antaneet:

* Sanna Karhu, Delipap
Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on kasvustrategian perusta

* Hanne-Mari Miskala, Aava & Bang
Varmista tulevaisuuden osaaminen –panosta työnantajamielikuvaan!

* Mika Sutinen, Vaaka Partners
Strategiatyön petraamisella on kansantaloudellinen merkitys

* Markku Kosonen, M-Room
Data on toimiva ongelmanratkaisun työkalu

* Aleksi Lehtonen, Nordea
Rahoitus on yrityksen menestyksen kulmakivi, johon ei ole yleisratkaisua

Kasvun trendit 2021

Kasvu Openin ja Kasvuryhmän yhteinen Kasvun trendit 2021 -julkaisu keskittyy kolmeen trendiin, jotka hallitsevat kotimaisten pk-yritysten kasvusuunnitelmia. Katso Kasvun trendit 2021 ja lue, millaista arkea pienissä ja keskisuurissa kasvuyrityksissä eletään. 

Datapohjaisessa julkaisussa on mukana kaksi kasvuyritystarinaa ja asiantuntijoiden kommentit trendeihin. Kommentit ovat antaneet:

  • sosiaalisen myynnin sanansaattaja, myyntivalmentaja ja puhuja Sani Leino,
  • Nordean Suomen pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen,
  • Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja, Keskuskauppakamarin kv-johtaja Timo Vuori.

Kasvun trendit 2021 -julkaisun tulokset pohjautuvat vuonna 2020 Kasvu Openin sparraukseen hakeneiden 660 kasvuyrityksen antamiin tietoihin, ja Kasvuryhmän keräämiin tietoihin scaleup-yritysten kasvuaihioista. 

Jaana Seppälä, Kasvu Open

”Kasvu Openin näkökulmasta kasvuyritys on alle 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevä yritys, jolla on halu kasvattaa liiketoimintaa.”