Kasvun trendit

Katsaus kotimaisiin pk-yrityksiin

Kasvun trendit on Kasvu Openin ja Kasvuryhmän julkaisu.

Kasvun trendit avaa alle miljardin liikevaihtoa tekevien kotimaisten kasvu- ja scaleup-yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Vuoden 2022 julkaisusta käy ilmi, että koronapandemia ei ole latistanut suomalaisten pk-yritysten kasvuhaluja. Kasvua haetaan ahnaasti sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla.

Alle 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevissä kasvuyrityksissä myynnin ja markkinoinnin kehitystoimenpiteet nähdään erittäin merkityksellisinä, mutta kasvuyritysten heikko taloustilanne hidastaa kehitystä. 

Yli 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevissä scaleup-yrityksissä myynnin ja markkinoinnin kehitystoimenpiteet sidotaan dataan ja analytiikkaan, jotka tukevat myynti- ja markkinointistrategian seurantaa ja toteutusta. 

Kasvun trendit -julkaisun lähdeaineistona on käytetty Kasvu Openin Kasvuyritysanalyysin kautta saatua yritysdataa sekä Kasvuryhmän vuosikyselyn 2021 tuloksia.

Julkaisu sisältää myös asiantuntijakommentit trendeihin sekä kolme yritystarinaa. Asiantuntijakommentit trendeihin ovat antaneet:

* Sanna Karhu, Delipap
Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on kasvustrategian perusta

* Hanne-Mari Miskala, Aava & Bang
Varmista tulevaisuuden osaaminen –panosta työnantajamielikuvaan!

* Mika Sutinen, Vaaka Partners
Strategiatyön petraamisella on kansantaloudellinen merkitys

* Markku Kosonen, M-Room
Data on toimiva ongelmanratkaisun työkalu

* Aleksi Lehtonen, Nordea
Rahoitus on yrityksen menestyksen kulmakivi, johon ei ole yleisratkaisua

Pk-yritysten merkittävin kasvun trendi on myynnin ja markkinoinnin kehittäminen.
Jaana Seppälä, Kasvu Open

”Kasvu Openin näkökulmasta kasvuyritys on alle 10 000 000 euron liikevaihtoa tekevä yritys, jolla on halu kasvattaa liiketoimintaa.”