Korona: Rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa – UKK

Koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisen tilanteen niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Järjestimme Nordean, Finnveran ja Business Finlandin kanssa yrityksille mahdollisuuden kysyä ja saada vastauksia kysymyksiin yritysten talouden näkökulmasta Korona: Rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa -webinaarissa 26.3.2020.

Webinaarissa asiantuntijoina olivat Nordean kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki, Business Finlandin palvelujohtaja Kari Komulainen ja Finnveran rahoitusjohtaja Otto Lindstedt.

1. Millä kriteereillä yrityksen rahoituskelpoisuutta tarkastellaan poikkeustilanteessa?

Kriteerit ovat poikkeustilanteessa samat kuin ennenkin – joustavuutta on kuitenkin enemmän. Kriteereiden taustalla ovat takaisinmaksukyky, omavaraisuustilanne ja tuloksentekokyky. Tärkeää on kuvata, miltä markkina näyttää ja miten koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa yrityksen talouteen. Rahoitustarpeen tulee johtua nimenomaan poikkeustilanteesta. Kaikki asiakkaat käsitellään tapauskohtaisesti.

– Vesa Riihimäki, Nordea ja Otto Lindstedt, Finnvera

2. Kuinka pitkää lyhennysvapaata voi saada uudelle käyttöpääomalainalle, ja kauanko hakemuksen käsittely kestää?

Lyhennysvapaiden pituus määritellään täysin asiakaskohtaisesti. Nordea on myöntänyt jopa vuoden mittaisia vapaita yksittäisissä tilanteissa. Tällä hetkellä käsittelyn tarkkaa aikaa ei voida sanoa, sillä hakemuksia on paljon ja määrät kasvavat edelleen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Resursseja käsittelyyn on lisätty.

– Vesa Riihimäki, Nordea

3. Millaisia vinkkejä antaisitte uusille ja startup-yrityksille poikkeustilanteessa? 

Uusillekin yrityksille myönnetään tällä hetkellä rahoitusta. Koronatilanne luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Miten voimme muuttaa liiketoimintaa ja tehdä jotain, mikä auttaa asiakkaita tässä vallitsevassa poikkeustilanteessa?

– Vesa Riihimäki, Nordea

4. Milloin lähestyn Finnveraa?

”Finnvera takaa ja pankit jakaa.” Lähesty aina ensin pankkia ja vasta sitten Finnveraa. Finnveralla voidaan käsitellä isoja hakemusmääriä ja vastata kysyntään, mutta se vaatii edellä mainitun järjestyksen. Finnveralle on annettu selkeät valtuudet auttaa poikkeustilanteessa. 

– Otto Lindstedt, Finnvera

5. Kuinka nopeasti asiat käsitellään tällä hetkellä?

PK-takausten läpimenoaika on kolme päivää. Tähän lisätään pankin tarvitsema käsittelyaika.

– Otto Lindstedt, Finnvera

6. Kenelle Business Finlandin poikkeusrahoitus on tarkoitettu?

Poikkeusrahoitus on pk-yrityksille, joiden toiminta kärsii koronaviruksesta. Business Finland ei myönnä rahoitusta suurille yrityksille, yksityisille elinkeinonharjoittajille, julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille. Rahoitus on uusien ratkaisujen kehittämistä varten, ei käyttöpääomaksi. 

Rahoituksen piirissä ovat kaikki yritykset, joilla oli edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen poikkeustilannetta. Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella, mieluiten ilman liitteitä. Liitteet hidastavat käsittelyaikoja.

– Kari Komulainen, Business Finland

7. Voiko rahoituksella perustaa verkkokaupan tai vaikka kuljetuspalvelun?

Jakelukanavan perustaminen ei ole tällä poikkeusrahoituksella sallittu. Vaihtoehtojen kartoitusta voi kuitenkin tehdä. 

– Kari Komulainen, Business Finland

Katso webinaarin tallenne ja asiantuntijoiden materiaalit Kasvu Open -yhteisöstä. Yhteisössä voit myös keskustella yrittäjyyteen liittyvistä asioista ja hakea tietoa eri lähteistä.