Miksi myisin yritykseni?

Miksi myisin yritykseni? -kysymyksen esittää itselleen jokainen yrittäjä tai yrityksen omistaja jossain vaiheessa.

Myynnin syitä voi olla useita, mutta myyminen vaatii vähintäänkin motivaation myydä. Tärkeintä on olla ajoissa liikkeellä motivaation löytyessä, koska yrityksestä saa parhaan hinnan yrityksen ollessa parhaassa mahdollisessa myyntikunnossa – samoin kuin asunto ennen ensimmäistä näyttöä.

Toinen tärkeä asia on ymmärtää yrityksen arvon perusta eli liiketoiminnan ydin, ja sen luoma arvo. Tämä vaihtelee paljon yrityksittäin. Jollakin se on oma tuote, grillin tunnettu sijainti, lojaali asiakaskanta – jotakin mihin yrityksen kassavirta on perustunut ja perustuu myös lähitulevaisuudessa.

Suunnitelmissa yrityskauppa?

Aivan samalla tavoin ostajankin tulisi esittää itselleen kysymys, miksi ostaisin yrityksen?

Selkein vaihtoehto on perustaa yritys samalle toimialalle kuin ostokohde. Arvioon saa pohjaa vertailemalla aiemmin mainittua ostokohteen arvotekijää, kilpailevan toiminnan perustamisvaiheesta ostettavan yrityksen elinkaarivaiheeseen vaatimaa aikaa sekä kustannusta.

Yrityksen taloudelliset luvut kertovat lähihistorian ja ennusteet arvion tulevaisuudesta, mutta lukujen taakse on välttämätön päästä, jotta sekä myyjä että ostaja pystyvät päätöksen yrityskaupasta tekemään.

Sparrausapua asiantuntijoilta

Yrityskauppaprosessi on molemminpuolista valmistelua sekä selkeää kommunikaatiota vaativa prosessi. Vääristä lähtökohdista perusteltu myyntihinta tai ostajan huomiotta jättämät vaihtoehdot saattavat itsessään jo olla este kaupan syntymiselle. Arvotekijän avulla on myös mahdollista kartoittaa potentiaaliset ostajakandidaatit tai ostokohteet.

Jos on mahdollista, kannattaa pohtia asiantuntijoiden kanssa oman yrityksen myyntikelpoisuutta ja keinoja, joilla yrityksen arvoa voi suunnitelmallisesti kehittää selkeyttämällä toimintaa ja vahvistamalla niitä tekijöitä, joihin myyntihinta perustuu.

Hyvin perusteltu myyntihinta ja tulevaisuuden näkymät helpottavat rahoituspaketin rakentamista. Rahoitus pääsääntöisesti järjestyy, kun kaikki osatekijät yrityskaupassa ovat kunnossa suunnitelmallisen työn tuloksena. Kannustankin pohtimaan yrityksen myyntiä ajoissa sekä ostajaa tekemään kaupat vasta hyvän harkinnan jälkeen.