Playmaker Oy on liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka missiona on asiakasyrityksen tai -yhteisön kilpailukyvyn kehittäminen ja jalkauttaminen. Vuodesta 2011 alkaen yhtiöllä on ollut asiakasprojekteja eri toimialoilta ja start up:eista pörssiyhtiöihin. Playmakerin näkemyksen ja kokemuksen mukaan yrityksen menestystekijät rakentuvat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydestä, tuote- ja palvelumuotoilusta, vetovoimasesta brändistä sekä liiketoimintaa tukevista verkostoista. Playmakerin Juha Harttunen on tehnyt runsaasti yhteistyötä kansainvälisten, kotimaisten ja paikallisten tuote-, palvelu- sekä jakelutiebrändin kanssa (B to B ja B to C). Harttunen hallitsee vahvasti kohderyhmäajattelun ja kanavat, joilla eri kohderyhmiä tavoittaa parhaiten. Hänellä on pitkä työkokemus mm. Alma Mediassa ja MTV:ssä. Hänen kokemuksen mukaan viestinnässä tärkeää ovat asiakasnäkökulmasta tehty houkutteleva sisältö, viestin selkeys sekä erottautuva & rohkea visuaalinen toteutus. Digitalisaatio on tuonut runsaasti uusia mahdollisuuksia tuote- ja palvelumuotoiluun sekä viestintään. Muotoilun ja viestinnän tehtävänä on tukea tuotteiden ja palveluiden myyntiä sekä kasvattaa yrityksen vetovoimaisuutta / arvoa. Kaikki kehitystyö alkaa laadukkaasta asiakasymmärryksestä.