Olen kouluttanut ja järjestänyt MBA-koulutust johtajille ja asiantuntijoille yli 20 vuotta. Omat erityisalueet ovat: johtajuus, ryhmä- ja yhteisödynamiikka ja niihin liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Toinen osaamiseni liittyy asiakkuuksiin, verkostoihin, markkinointiin ja myynnin johtamiseen. Liike-elämässä olen tehnyt uranierikoistavarakaupan piirissä, missäolen työskennellyt n.15 vuotta. Lisäksi minulla on kokemusta kansainvälistymiseen ja kulttuurien välisen viestinnän koulutuksen liittyvistä koulutuksista. Olen myös työskennellyt konsulttinaEuroopan Jälleenrakennuspankin projekteissa. Minulla on myös työnohjaajan koulutus ja olen tehnyt yksilöohjausta (coaching)johtajille ja ryhmähjausta johtoryhmille.

Kiitoradan käsiteltävinä haasteina voisivat olla esim. johtoryhmän toiminta, tiimien ohjaaminen, asiakkuusajattelu, myynnin johtamisen prosessiajattelu, verkostojen johtaminen, johtajan itsetuntemus (identiteetti)