”Missioni on pk-yritysten kehittäminen ja haluan jakaa pitkän ja monipuolisen työurani varrella kertynyttä kokemustani muiden yritysten käyttöön. Toteutan missiotani pk-yritysten hallitustyöskentelyn ja AdvisoryBoard -toiminnan kautta. Toimin myös ELY-keskuksen hyväksymänä Kehittämispalvelut (Kehpa) -konsulttina erikoistumisalueena yritysten kasvu ja uudistuminen.