Työskentelen Kuopoissa erilaisten yritysjuridiikkaan liittyvien tehtävien parissa. Toimistossamme on lähes neljäkymmentä asiantuntijaa eri puolella Suomea. Hoidan paljon yhtiöiden rahoitukseen ja sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja, yhtiöoikeutta sekä yhtiön hallintoon ja osakkaiden välisiin suhteisiin liittyviä asioita. Nykyään työnkuvani koostuu merkittävältä osin erilaisista teknologiasopimuksista sekä muista teknologialiitännäisten tuotteiden ja yritysten kaupallisista järjestelyistä kuten lisenssi- tai agenttisopimuksista. Harrastan myös pääomasijoitustoimintaan ja rahastoihin liittyvää juridiikkaa ja laadin yrityksille erilaisia IPR-strategioita.