Pasi on aloittanut KPMG:llä vuonna 2020 ja kuuluu aluejohtoryhmään. Pasi johtaa asiakkaiden strategian, talouden sekä liiketoimintojen muutos- ja kehitysprojekteja sekä toimii asiakasvastuullisena yhteyshenkilönä. Pasi on positiivinen ja aikaansaava strategisesti ajatteleva talouden ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Monipuolisen ja kansainvälisen kokemuksensa ansiosta hän ymmärtää syvällisesti yrittämisen, liiketoiminnan ja johdon tarpeita sekä haasteita. Ennen KPMG-uraa Pasi on toiminut vuosikymmenen ulkomailla varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana Holiday Club Resorts Oy:llä sekä liikkeenjohdon konsulttina oman yhtiönsä kautta. Näihin rooleihin kuului liiketoiminnan johtamisen osana mm. muutosjohtaminen, operaatioiden tehokkuuden parantaminen, saneeraukset sekä raportointi-, prosessi- ja järjestelmäkehitys. Tehtäviin sisältyi myös vetovastuu vaativista kansainvälisistä ja kotimaisista yrityskauppaneuvotteluista, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä, rahoitusjärjestely- ja joint venture -hankkeista. Pasilla on kansainvälistä kokemusta myös yrittämisestä ja johtoryhmä- sekä hallitustyöskentelystä.