20 vuoden kansainvälinen kokemus isojen yritysten taloudellisesta johtamisesta, yritysjärjestelyistä, liiketoiminnan kehityksestä ja hallitustyöskentelystä.

Olen erityisesti kiinnostunut validoimaan yrityksen strategian sekä muuntamaan sen oikeaksi ja relevanttiin keskittyväksi tekemiseksi, joka myös johtaa konkreettisiin tuloksiin.

Sparraan myös mielelläni liiketoimintamalleja sekä niiden rahoitustarpeita. Todelliseen tarpeeseen ja todelliseen tekemiseen perustuva kokonaisvaltainen equity story sijoittajille ja muille mahdollisille rahoittajille.