Kasvu Openissa menestyneet yritykset Nordea Growth -ohjelmaan

Iiro Korander

Kasvu Openin Kasvupoluilla yritykset saavat asiantuntijoiden apua liiketoimintansa kehittämiseen. Sparrauksessa yritys saa liike-elämän asiantuntijoilta näkökulmia ja apuja kasvun haasteissa.

Muutama vuosi sitten Kasvu Openissa heräsi kuitenkin ajatus: Mitä jos työskentely kokeneiden asiantuntijoiden kanssa jatkuisi Kasvupolun jälkeenkin? Ideaa lähdettiin jalostamaan yhdessä yhden pääyhteistyökumppanimme, Nordean kanssa.

Tämän ajatuksen innoittamana Nordea on mahdollistanut jo useamman vuoden ajan Kasvu Openissa menestyneille yrityksille jatkotyöskentelyn asiantuntijoiden kanssa.

Advisory board kasvun tukena

Nordea Growth -ohjelmassa kymmenelle Kasvu Open -sparrauksiin osallistuneelle yritykselle rakennetaan kolmen hengen advisory boardit, jonka asiantuntijat auttavat yritystä toimimalla sen ulkopuolisina neuvonantajina. Näin sparraus saa jatkoa Kasvupolun jälkeenkin.

Nordea Growth -ohjelmaan kutsutaan mukaan Kasvu Openin Kasvupolkujen potentiaalisimpia kasvajia.

Jokainen Nordea Growth -ohjelman advisory board koostuu Nordean edustajasta sekä kahdesta muusta yrityksen ulkopuolisesta neuvonantajasta, jotka valitaan jokaisen ohjelmassa mukana olevan yrityksen tarpeiden mukaan. Aivan kuten Kasvu Openin sparrauksissa, ovat advisoritkin liike-elämän eri osa-alueiden asiantuntijoita kuten kansainvälistymisen, johtamisen ja strategian ammattilaisia. Nordean asiantuntija tuo rahoituksen ja taloushallinnan näkökulmia advisory boardiin. Nordea Growth -ohjelman tavoitteena on parantaa Kasvu Openissa mukana olleiden kasvuyritysten rahoitus- ja kasvuvalmiuksia.

Vuoden aikana yritys ja neuvonantajat tapaavat neljä kertaa, mutta halutessaan nämä voivat tehdä yhteistyötä myös tapaamisten ulkopuolella. 

Ohjelmasta positiivisia tuloksia

Nordea Growth -ohjelmaa on tehty jo viiden vuoden ajan. Nordean Yrittäjän pankista vastaava johtaja Iiro Korander selventää Nordean motiiveja mahdollistaa Nordea Growth -ohjelmaa: 

Nordealle on tärkeää että suomalaiset yritykset menestyvät ja kasvavat. Kasvu luo arvoa koko yhteiskunnalle synnyttämällä muun muassa uusia työpaikkoja. Haluamme auttaa omalta osaltamme yrityksiä menestymään ja Nordea Growth -ohjelma on siihen oiva työkalu.

Advisory board -metodi on tutkitusti tehokas. Se mahdollistaa yrityksen liikevaihdon kasvua, kannattavuuden lisääntymistä, uusien tuotteiden tai palveluiden syntymistä sekä uusia kumppanuuksia.

Nordea Growth -ohjelmassa on ollut mukana jo yli 50 yritystä. Työskentelyn tulokset ovat olleet suurelta osin hyviä ja palaute sekä yrityksiltä että neuvonantajilta on positiivista.  

Saimme valtavasti apua ulkopuolisen näkemyksen ja erilaisen tietotaidon muodossa. Hallituksen lisäksi yrittäjillä on hyvä olla ulkopuolisia neuvonantajia, jotka haastavat omaa ajatusmaailmaa. Monet asiat selkeytyvät ja avautuvat eri tavalla, kun niitä pitää perustella yrityksen ulkopuolisille tahoille, jotka samalla ymmärtävät yrityksen toimintaympäristöä, kertoo Fredrik Löfberg NordSafety Oy:stä.

NordSafety nykyinen Quentic osallistui Nordea Growth -ohjelmaan vuonna 2016.

Ensi viikolla tämän vuoden Nordea Growth -ohjelmaan valitut yritykset selviävät. Valittujen yritysten ja Growth boardien taivalta voit seurata Kasvu Openin ja Nordean kanavista.

Nordea Growth -ohjelman toteuttaa Innovestor, joka on yksi Kasvu Openin omistajista, pääyhteistyökumppaneista sekä Kasvupolku -toteuttajista.