Apua kasvuun ja kansainvälistymiseen

Miten yritys voi kasvaa ja kansainvälistyä onnistuneesti? Business Finlandin palvelujohtaja Kari Komulainen ja johtaja Petri Haahti vastasivat.

Business Finland tukee kasvuyritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Organisaatio tarjoaa muun muassa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Business Finlandin palvelut ovat julkisen sektorin tuottamia maksuttomia palveluita.

Millaista apua Business Finland tarjoaa kasvuyrityksille kansainvälistymiseen?

Business Finland tarjoaa yrittäjille neuvontaa ja erilaisia palveluita kansainvälisen toiminnan käynnistämisessä. Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää, että yrityksellä on kestävä kilpailuetu. Business Finlandin rahoitus- ja asiantuntijapalvelut auttavat yrityksiä löytämään itselleen sopivan tavan kansainvälistyä.

Yhteistyön lähtökohta on se, että yrityksen tilanne kartoitetaan ja lähdetään sen pohjalta etsimään sopivaa vaihtoehtoa Business Finlandin ja muiden Team Finland -verkoston toimijoiden palvelukokonaisuudesta.

Kaikki kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvät palvelut tähtäävät siihen, että yritys kehittää kykyjään. Business Finland tarjoaa asiantuntijapalveluita, rahoituspalveluita, verkottumispalveluista laidasta laitaan. Palvelut ovat julkisen sektorin tuottamia maksuttomia palveluita.

Missä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä, jos tavoitteena on kansainvälistyminen?

Yrityksen kannattaa olla yhteydessä Business Finlandiin, kun yrityksestä löytyy perusedellytykset ja intohimoa – silloin kasvu ja kansainvälistyminen voivat alkaa.

Yrityksen omistajien täytyy olla sitoutuneita siihen, että kansainvälistymisen mahdollisuuksia aletaan päämäärätietoisesti käynnistämään. Heidän täytyy myös olla valmiita satsaamaan kansainvälistymisen edellyttämiin kustannuksiin ja etsimään keinoja kansainvälistymisen rahoitukseen.

LUE: Yrittäjät – Rohkeasti kansainvälistymään!

Ovatko palvelut kaikille avoimia?

Business Finlandin palvelut ovat kaikille avoimia, yrityksen ikään katsomatta.

Palveluiden piiriin voi hakea, vaikka olisi jo aiemmin toiminut kansainvälisillä markkinoilla ja tarvitsee kasvukertoimen uudelleen käynnistämisen. Olemme aina valmiita auttamaan, jos yritys tavoittelee kasvua ja on siihen määrätietoisesti ryhtymässä.

Painotamme yhteistyössä kuitenkin osaavan tiimin merkitystä. Yritys, joka toimii yhden henkilön varassa, ei välttämättä ole paras resepti kansainvälisen toiminnan käynnistämiselle.

Miksi yrityksen kannattaa tavoitella kansainvälistä kasvua?

Kotimarkkinoilla kasvun rajat rajat tulevat nopeasti vastaan, kun taas ulkomailta löytyy valtavasti vaihtoehtoja. Yrityksen kilpailuedun täytyy kuitenkin olla kansainvälistä kaliiperiä. Tämä jo siksi, että myös oma kotimarkkinamme on osa kansainvälisen kilpailun leikkikenttää.